Hãy cùng làm nên lịch sử
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Granger Whitelaw

Granger Whitelaw

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng và tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Truyền thông, Hàng không, Đua xe, Giải trí, Phần mềm, Công nghệ, Sản phẩm Tiêu dùng và Bất động sản tại Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới. Niềm đam mê của ông Granger là được nhìn thấy những ước mơ được thực hiện.

Ông Granger chia sẽ rằng ông mong muốn thông qua dự án The Green Trail, chúng ta có thể cung cấp một mạng lưới kinh doanh và bảo hành xe máy điện ở Việt Nam, nhất là tập trung vào các vấn đề năng lượng, di động và dịch vụ, góp phần xây dựng một tương lai xanh hơn. Điều đó giúp chúng tôi hiểu và trân trọng hơn với những đóng góp của ông cho dự án lần này.