Hãy cùng làm nên lịch sử
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  Lịch trình cuộc đua
Ngày 1

Chương trình khai mạc sự kiện tại Hà Nội

09:00

Lễ khai mạc

13:30

Bắt đầu cuộc đua

18:30

Trạm dừng chân cuối cùng trong ngày – Tượng đài Lê Lợi, Thanh Hoá

Ngày 2

Ngày thứ 2

07:00

Xuất phát

12:00

Nghỉ trưa

13:00

Xuất phát buổi chiều

18:30

Trạm dừng chân cuối cùng trong ngày – Bãi Đá Nhảy, Quảng Bình

Ngày 3

Ngày thứ 3

07:00

Xuất phát

12:00

Nghỉ trưa

13:00

Sắp diễn ra

Trạm dừng chân cuối cùng trong ngày – MOTUL Thanh Tuấn

Ngày 4

Ngày thứ 4

07:00

Xuất phát

12:00

Nghỉ trưa

13:00

Sắp diễn ra…

18:30

Trạm dừng chân cuối cùng trong ngày – Mũi Yến

Ngày 5

Ngày thứ 5

07:00

Sắp diễn ra…

12:00

Nghỉ trưa

13:00

Xuất phát buổi chiều

18:30

Trạm dừng chân cuối cùng trong ngày – Bãi Sông Luỹ

Ngày 6

Ngày thứ 6

07:00

Xuất phát

12:00

Nghỉ trưa

13:00

Xuất phát buổi chiều

18:30

Tới Thành phố Hồ Chí Minh