Hãy cùng làm nên lịch sử
Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

  /  FAQ
Nội dung của sự kiện The Green Trail - Cung Đường Xanh là gì?

Sự kiện là một cơ hội để kết nối Việt Nam vì là lần đầu tiên trong lịch sử  có một mạng lưới cơ sở hạ tầng sạc điện cho xe máy được xây dựng để nối kết hai đầu đất nước. Bên cạnh đó, chúng tôi và các đối tác thân thiết có cơ hội trở thành những nhà tiên phong trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng tái tạo tân tiến.

Vì sao sự kiện The Green Trail - Cung Đường Xanh này được tổ chức?

Mục tiêu của chúng tôi là tạo nên nhận thức về “lối sống xanh” cho cộng đồng  Việt Nam trên toàn quốc, đặc biệt là việc sử dụng nguồn năng lượng xanh có tác dụng giảm thiểu lượng khí thải ô nhiễm gây nguy hại cho môi trường.

Sự kiện sẽ được tổ chức khi nào và ở đâu?

Thời điểm sẽ được sớm cập nhật tại website và các mạng xã hội của chương trình The Green Trail – Cung Đường Xanh

Cuộc đua xe điện sẽ được bắt đầu từ Hà Nội và kết thúc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Recent Posts

    Không có bài đăng phù hợp

Follow Us